ชม

Tachineputa

พิพิธภัณฑ์ โคมไฟ Tachineputa No Yakata

Tsugaru Railways

เจ้าหน้าที่แนะนำการท่องเที่ยวคาบสมุทร Tsugaru

คฤหาสน์ Shayokan

อาคาร Tsugaru Shamisen 

"เรือนใหม่ของตระกูล Tsushima (ในอดีต)" บ้านที่ Osamu Dazai พักพิงในยามสงคราม

สวนสาธารณะ Ashino 

ทะเลสาบ Jusan