ทะเลสาบ Jusan

ทะเลสาบ Jusan เป็นทะเลสาบใหญ่ลำดับที่ 3 ของจังหวัด Aomori เหนือ-ใต้ยาว 7 กิโลเมตร ตะวันออก-ตะวันตกยาว 5 กิโลเมตร มีขนาดโดยรอบ 31.4 กิโลเมตร เนื่องจากแม่น้ำ 13 สายไหลมารวมกันจึงได้ชื่อว่าทะเลสาบ Jusan (ทะเลสาบสิบสาม) และยังเป็นทะเลสาบน้ำกร่อยที่น้ำทะเลปนกับน้ำจืด เป็นทะเลสาบที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นที่อาศัยของหอยทราย
มีซากปรักหักพัง Tosaminato เป็นร่องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเมืองท่ายุคกลางตั้งแต่สมัย Kamakura จนถึงสมัย Muromachi ที่นี่ท่านสามารถรับรู้ถึงสภาพในสมัยนั้นได้