Tsugaru Railways

Tsugaru Railways เป็นทางรถไฟเอกชนที่อยู่เหนือสุดของญี่ปุ่น ให้บริการเดินรถตั้งแต่ปีค.ศ.1930 เชื่อมระยะทาง 20.7 กิโลเมตร ระหว่างสถานี Tsugaru Goshogawara กับสถานี Tsugaru Nakasato ด้วยระยะเวลาประมาณ45นาที ช่วงฤดูร้อนมี “Furin-ressha (ขบวนรถกระดิ่งลม)” ซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเย็นที่มาจากการแขวนกระดิ่งลมเครื่องปั้นดินเผา Tsugaru Kanayama ในขบวนตู้โดยสารและห้อยกระดาษหน้าแคบโคลงไฮกุ ช่วงฤดูใบไม้ร่วงมี “Suzumushi-ressha (ขบวนรถจิ้งหรีด)”ซึ่งจะวางตู้ใส่จิ้งหรีดภายในขบวนรถ ทำให้สามารถฟังเสียงจิ้งหรีดที่น่ารักได้ ช่วงฤดูหนาวมี “Stove-ressha (ขบวนรถเตาผิง)”ซึ่งมีเตาผิง Daruma อันขึ้นชื่อและจะเดินรถด้วยตู้รถไฟแบบเก่าเปิดวิ่งให้บริการ อีกทั้งในขบวนรถไฟจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการท่องเที่ยวคาบสมุทร Tsugaru ซึ่งจะทำหน้าที่เช่น คอยแนะนำการท่องเที่ยวในคาบสมุทร Tsugaru ด้วยภาษาท้องถิ่น Tsugaru ที่เข้าใจง่ายให้แก่นักท่องเที่ยว

ระยะเวลา

ตลอดปี
Stove-ressha เดือนธันวาคม - สิ้นเดือนมีนาคม

ที่อยู่

39 Omachi, Goshogawara-shi, Aomori 037-0063 

ราคา

Stove-ressha ค่าโดยสารปกติ+ค่าเตาผิง 500 เยน

ติดต่อสอบถาม

Tsugaru Railways โทร: 0173-34-2148