เจ้าหน้าที่แนะนำการท่องเที่ยวคาบสมุทร Tsugaru

นอกจากแนะนำการท่องเที่ยวภายในรถไฟ Tsugaru แล้ว ยังทำหน้าที่อาทิ เป็นไกด์ทั่วคาบสมุทร Tsugaru ที่ตรงกับความต้องการของท่าน เจ้าหน้าที่พร้อมรอยยิ้มสดใสจะแนะนำสถานที่ขึ้นชื่อซึ่งรู้จักกันแค่คนในพื้นที่ด้วยภาษาท้องถิ่น Tsugaru ที่ไพเราะ
นำเสนอทริปเดินทางที่จะได้สัมผัสท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เช่น คอยบริการและเดินทางไปกับลูกทัวร์ หรือทัวร์เข้าชมงานเทศกาล เป็นต้น

 

 

ระยะเวลา

ตลอดปี

ราคา

กรุณาสอบถามค่าไกด์และอื่นๆ

ติดต่อสอบถาม

สมาคมสนับสนุนเจ้าหน้าที่แนะนำการท่องเที่ยวคาบสมุทร Tsugaru

โทร: 0173-26-7520