"เดินเล่น Tsugaru Shamisen ถิ่นกำเนิด Tsugaru Shamisen"

คอร์ส 2 ชั่วโมงสำหรับเดินเล่นในถิ่นกำเนิด Tsugaru Shamisen พร้อมไกด์ท้องถิ่น เที่ยวชมทิวทัศน์ที่อยู่เบื้องหลังพัฒนาการของ Tsugaru Shamisenไปพร้อมกับตระเวนริมแม่น้ำ Iwaki และเขต Kanbara ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของ Tsugaru Shamisen

 

ระยะเวลา

※กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

หยุดวันที่ 13 สิงหาคม, ธันวาคมถึงมีนาคมของปีถัดไป

ราคา

กรณีสมัครตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

3,000 เยนต่อคน
กรณีสมัครท่านเดียว  3,600 เยน

ติดต่อสอบถาม

Kanagi Genki Club

โทร:0173-54-1616

Mail syamisen@kanagi-gc.net