"เดินเล่นย้อนรอยวรรณกรรม สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับOsamu Dazai"

เดินเล่นย้อนรอยวรรณกรรมรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ Osamu Dazai ในเขต Kanagi ซึ่งเป็นบ้านเกิด จะตระเวนไปพร้อมกับอธิบายเช่น วิธีแต่งเรียงความสมัยอยู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น Meiji ภายใต้ผลงานชื่อ "Omoide (ความทรงจำ)" ระหว่างทางจะอธิบายถึงสภาพของถิ่นกำเนิดของ Osamu Dazai ในยุคสมัยนั้นประกอบ และมีการชิมขนมที่มีประวัติขึ้นชื่อ มีคอร์ส 2 ชั่วโมงและ 3 ชั่วโมง คอร์ส 3 ชั่วโมงจะมีอาหารกลางวันให้

 

ระยะเวลา

※กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

คอร์ส 2 ชั่วโมง

ตลอดปี(หยุดวันที่ 13 สิงหาคม, วันที่ 29 ธันวาคม - วันที่ 3 มกราคมของปีถัดไป)
คอร์ส3ชั่วโมง  หยุดวันที่ 13 สิงหาคม, ธันวาคม - มีนาคมของปีถัดไป

ราคา

คอร์ส 2 ชั่วโมง

 

กรณีสมัครตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 2,400 เยนต่อคน
กรณีสมัครท่านเดียว 3,600 เยน
คอร์ส 3 ชั่วโมง  กรณีสมัครตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  5,000 เยนต่อคน
กรณีสมัครท่านเดียว 6,800 เยน

ติดต่อสอบถาม

อาคารอนุสรณ์ Osamu Dazai "คฤหาสห์ Shayokan"

โทร:0173-53-2020

Mail dazai@kanagi-gc.net