การติดกระดาษ Tachineputa

ท่านสามารถลองติดกระดาษที่โคมไฟ Tachineputa ที่อยู่ระหว่างการประดิษฐ์ได้ หลังจากลองเสร็จแล้วจะมีการออกใบรับรองการติดกระดาษที่ โคมไฟ Tachineputa ให้เป็นของฝากติดมือ

ระยะเวลา

กลางเดือนเมษายน - ต้นเดือนมิถุนายน  (กรุณาติดต่อสอบถาม)
9:00 - 17:00 น.

ราคา

ฟรี

ติดต่อสอบถาม

พิพิธภัณฑ์ โคมไฟ Tachineputa No Yakata

โทร: 0173-38-3232