โรงเรียน Kanagi Satoyama

มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมภูเขาแต่โบราณที่ได้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมของเขต Kanagi มาอย่างกลมกลืน โดยผ่านการสร้างสรรค์ผลงานด้วยฝีมือมนุษย์
ท่านสามารถสัมผัสประสบการณ์เช่น งานฝีมือไม้ Hiba หรือทำของดอง Tsugaru ได้

ระยะเวลา

ตลอดปี
กรุณาจองล่วงหน้า

ราคา

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเมนู

ติดต่อสอบถาม

Kanagi Genki Mura "Kadarube" 

โทร:0173-52-2882