ขนม Sasamochi ของคุณ Misao Kuwata

ขนม Sasamochi อันขึ้นชื่อของท้องถิ่น มีเอกลักษณ์อยู่ที่สัมผัสเนียนนุ่มซึ่งมาจากการนวดใส่ถั่วแดงกวนเข้าไปในข้าวเหนียวให้เป็นเนื้อเดียวกัน แตกต่างจากขนม Sasamochi ทั่วไปที่นำข้าวเหนียวมาห่อถั่วแดงกวน คุณ Kuwata ทำเองกับมือตั้งแต่ขั้นตอนเด็ดใบ Sasa (ใบไม้ชนิดหนึ่งคล้ายใบไผ่) และเคยได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงในปีค.ศ. 2011